Herdenking Japanse capitulatie

NOS, 15 augustus 2000

Herdenking Japanse capitulatie

NOS, 15 augustus 2000

Rechtstreeks verslag vanuit Den Haag van de 55ste herdenking van de bevrijding van voormalig Nederlands-Indië, gepresenteerd door Pia Dijkstra en verzorgd door NOS-Actueel. BESCHRIJVING: Nederlanders en Indische Nederlanders herdenken iav koningin Beatrix bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting (1942 - 1945) van Nederlands-Indië. Een historisch overzicht geeft een beeld van de Nederlandse koloniale macht, de inval van het Japanse leger, de capitulatie en het uitbreken van de revolutie. De Japanse propagandafilm "Calling Australia", over het luxe leven van Australische en Nederlandse geïnterneerden, en de Nederlands/Australische productie "Nippon presents", uit 1946 over de Japanse propaganda tijdens de oorlog, zijn beide nooit eerder vertoond. INTERVIEWS hierover met: - A. Jongkind-Kreikamp, die als soldaat van het Leger des Heils naar West Java vertrok, over haar leven in een vrouwenkamp (eten, kerkdiensten, verzet tegen prostitutie) en haar verzetsherdenkingskruis; - Remco Raben, historicus verbonden aan het NIOD; - Rietje van Blaaderen, ex-geïnterneerde. SHOTS: - herdenking: klokken luiden, aankomst koningin Beatrix en premier Kok, kranslegging door Beatrix, defilé langs monument; - filmfragmenten van "Nippon presents" waarin de Japanse propaganda wordt herroepen met fragmenten van "Calling Australia"; ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) Nederlandse kolonialen, inval leger Japan, dwangarbeiders, interneringskampen, begraafplaats, hongersnood onder Indische bevolking en brandende huizen en vrouwenkampen. * 17:12:08 HERDENKINGSBIJEENKOMST IN CONGRESCENTRUM Reportage over de herdenkingsbijeenkomst in het Congrescentrum in Den Haag voor overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers van de Japanse bezetter. De Japanse premier heeft opnieuw excuses aangeboden. INTERVIEWS hierover met ex-geïnterneerden, over de interneringskampen en de Japanse excuses. SHOTS: - REDE van A. Horstmeier, voorzitter Stichting Herdenking 15 augustus 1945; - optreden Moluks Evangelisch koor. * 17:32:50 HERDENKING BIJ MONUMENT Reportage over de officiële herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag iav koningin Beatrix, premier Kok, minister Borst van Volksgezondheid en A. Horstmeier van Stichting Herdenking 15 augustus 1945. Het regiment Van Heutz zet de traditie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) voort door het dragen van de KNIL-hoofddeksels en degens. Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag heeft het monument geadopteerd. SHOTS: - vaandel en vaandelwacht van het regiment Van Heutz marcheert naar monument; - aankomst koningin Beatrix, premier Kok en minister Borst; - leerling Karel Kuipéri vertelt over het leven van jongeren in interneringskampen; - optreden Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers; - Willem Nijholt draagt voor uit "Geel stof" van dichter Ben Erebosch; - Toos de Vreede zingt het Indisch "Onze Vader"; - Last Post wordt geblazen, minuut stilte, Wilhelmus en kranslegging door koningin Beatrix, premier Kok en minister Borst, Amerikaanse ambassadeur in Nederland Cynthia Schneider, leerlingen Christelijk Lyceum en oorlogsveteranen waarna defilé langs het monument.

advertentie