Herdenking van de gevallenen in de strijd tegen Japan

Polygoon Hollands Nieuws, 10 december 1949

Herdenking van de gevallenen in de strijd tegen Japan

Polygoon Hollands Nieuws, 10 december 1949

In de St. Jacobskerk te Den Haag vindt een herdenkingsdienst plaats voor de gevallenen en de slachtoffers van de strijd tegen Japan. Aanwezig zijn oa minister-president dr. W. Drees, koningin Juliana en de staatssecretaris van marine, schout-bij-nacht H.C.W. Moorman, die een toespraak houdt. SHOTS: In een volgepakte kerk wordt staande een minuut stilte in acht genomen; men luistert naar Moormans toespraak vanaf de preekstoel en luistert tot slot naar koorzang.