Slot van het Pastoraal concilie

Inmiddels veertig jaar geleden

Slot van het Pastoraal concilie

Inmiddels veertig jaar geleden