De Geschiedenis van Geld afl 8: Munten en penningen verzamelen

(TELEAC, 1992)

De Geschiedenis van Geld afl 8: Munten en penningen verzamelen

(TELEAC, 1992)

Deze laatste aflevering over het aanleggen en uitbreiden van muntenverzamelingen.