Bomen 4: Poncke Princen

VPRO, 28 mei 1978

Bomen 4: Poncke Princen

VPRO, 28 mei 1978

Serie praatprogramma's vanaf het landgoed "Den Treek" te Leusden waarin Cherry Duyns en Roelof Kiers met bekende en minder bekende mensen praten over hun maatschappelijk handelen. Gast in deze aflevering de in Nederland geboren Indonesische mensenrechten-activist Poncke Princen. Het gesprek bestaat uit twee gedeelten: de periodes vóór en na zijn naturalisatie tot Indonesisch staatsburger. BESCHRIJVING: 00:03:19 - 00:31:20 PERIODE TOT ZIJN NATURALISATIE Gesprek met Princen over zijn arrestatie en gevangenschap in Duitse kampen en gevangenissen in WO II, de overeenkomst tussen de bezetting van Nederland en die van Nederlands-Indië. Over zijn desertie om die reden uit het Nederlandse leger en zijn vlucht naar Frankrijk, zijn gevangenschap in Schoonhoven en terugkeer naar zijn onderdeel in Nederlands-Indië en opnieuw gevangenschap. Verder over zijn besluit om aan de Indonesische kant te gaan vechten, oa door gesprekken met Indonesische intellectuelen, hoe hij dat met zijn geweten kon verenigen, vooral het daadwerkelijke meedoen aan gevechten en de aard van deze militaire acties (vooral wapenroof). Hij benadrukt dat hij, in tegenstelling tot Nederlandse beschuldigingen, nooit een Nederlander in koele bloede heeft gedood, wel heeft hij tijdens gevechten op hen geschoten. Verder vertelt hij hoe zijn eerste vrouw door de Nederlanders is gedood, de prijs die Nederlandse ondernemers op zijn hoofd hadden gezet en het voortdurende onbegrip van Nederlandse zijde voor zijn daden. 00:31:20 - 00:49:27 PERIODE ALS INDONESISCH STAATSBURGER Vervolg gesprek met Princen over zijn recente arrestatie en gevangenschap in Indonesië na een bezoek aan Nederland (mede door de beschuldiging van internationaal communisme door "De Telegraaf") en tal van andere arrestaties, zowel onder Soekarno als parlementslid als onder Soeharto. Zijn pogingen tot een dialoog met de machthebbers, die niet in staat blijken te zijn om de corruptie in Indonesië te beëindigen, de noodzaak van sociale vernieuwingen, persvrijheid en een goed werkende oppositie in Indonesië. Ondanks zijn vele gevangenschappen en het onrecht in Indonesië wil Princen niet terug naar Nederland en zal hij zijn stem blijven verheffen omdat hij, zoals hij het zelf noemt, "het heel goed meent met dit land".