Gezicht van het Verleden

VPRO, Cherry Duyns, 1994 (54 min.)