Wentelende wieken (acte 2)

Regie: Otto van Nijenhoff, juli 1960 (kleur)

Wentelende wieken (acte 2)

Regie: Otto van Nijenhoff, juli 1960 (kleur)

Tweede deel van 2-delige film over windmolens in Nederland. In dit deel het zetten en houden in de rouwstand van een berg-of beltmolen in Limburg als de rouwstoet met het stoffelijk overschot van de molenaar op weg is naar de begraafplaats. Vervolgens het versieren van een molen tgv. een bruiloft, waartoe grote in ramen gevatte afbeeldingen aan de wieken gehangen worden (de bruiloft zelf wordt nu getoond). Windmolen in Limburg waaraan doelwit voor schuttersfeesten is bevestigd. Ten slotte het gebruik van de wieken als middel om seinen tussen de molenaars uit te wisselen. Beschrijving: 00.00 SHOTS: Kap van berg- of beltmolen wordt handmatig gekruid en volgt de rouwstoet van de overleden molenaar op diens laatste tocht naar de begraafplaats (noot 1); 00.48 Wieken van achtkante industriemolen, type bovenkruier met stelling, worden versierd met afhangende sliert in ramen vervatte afbeeldingen tgv huwelijk van een kind van de molenaar. Onder de afbeeldingen die van bruid en bruidegom die het brandende hart in de hand dragen, en van engelenfiguur die lof over het land bazuint. Rijzende zon van het geluk wordt tussen de wieken bevestigd. Volledig opgetuigde molen langs de vaart; 01.44 Aan wiek bevestigde houten vogel gaat omhoog en dient als doelwit voor schutterij tijdens schuttersfeest in Brabant. Schutters verzameld aan de voet van gesloten standerdkorenmolen met doelwit in puntje van rechtstandige wiek. Schutter schiet op vogel waarna de trommen geroerd worden, de muziek speelt en schutterskoning met zijn gezellen en het publiek glas bier drinken; 02.25 Molenaar, leunend over niendeur (tweedelige deur). ziet folkloristisch toeristentreintje langskomen, waarbij machinist in de locomotief met rode boerenzakdoek waarschuwingssignaal afgeeft terwijl controleur, die op naleving van de voor molens geldende regels moet toezien, in de trein zit te lezen. Molenaar ziet het sein, rolt het zeil op de onderste wiek voor de helft op, het zgn zwichten, en zet de wiek van de wipmolen in de afgesproken seinstand. Collega-molenaar van molen op afstand ziet het sein, neemt het op dezelfde manier over en zet de wiek in de seinstand; 03.48 Molenaar draait het kruirad rond door op de spaken te lopen. Kap van een molen wordt in de wind gedraaid. Ronddraaiende kap van binnen gezien. Molenaar trekt aan het aan de vang verbonden touw waardoor de wieken gaan draaien; 04.22 Opnamen van het ronddraaiende land gefilmd door aan een wiek bevestigde camera. Draaiende watermolens te Kinderdijk; 05.19 Eindleader; 05.25