Bestaansbronnen van het Nederlandse volk (acte 3)

Visiefilm, 1967 (havens amsterdam en Rotterdam, undustrie)

Bestaansbronnen van het Nederlandse volk (acte 3)

Visiefilm, 1967 (havens amsterdam en Rotterdam, undustrie)

3de deel van 4-delige film over de bestaansbronnen van het Nederlandse Volk. In dit deel: de havens van Amsterdam en Rotterdam als aanvoercentra voor het Europese achterland, alsmede een kaleidoscoop van moderne industrieele activiteiten als hoogovens, tin- en aluminiumfabricage, scheepswerven, automobielindustrie, vliegtuigindustrie, blikfabrikage.

advertentie