De atoombom, de uitwerking en hoe te handelen (2)

De hittewerking

De atoombom, de uitwerking en hoe te handelen (2)

De hittewerking

Tweede deel van een 5-delige voorlichtingsfilm over de uitwerking van, en de toe te passen bescherming tegen een atoombomexplosie van 20 kiloton. De voorlichting dient om een onjuiste voorstelling over de gevolgen van een atoomexplosie te corrigeren, door te trachten een zo goed mogelijk beeld van de werkelijke uitwerking van de atoombom te geven. In dit deel staat de hittewerking van een atoombomexplosie centraal. Door het individueel nemen van (voorzorgs)maatregelen kunnen de inwoners de schade zoveel mogelijk beperken. dit alles volgens de ideeen van begin jaren '50.