De atoombom, de uitwerking en hoe te handelen (4)

De luchtdruk

De atoombom, de uitwerking en hoe te handelen (4)

De luchtdruk

Vierde deel van een 5-delige voorlichtingsfilm over de uitwerking van, en de toe te passen bescherming tegen een atoombomexplosie van 20 kiloton. De voorlichting dient om een onjuiste voorstelling over de gevolgen van een atoomexplosie te corrigeren, door te trachten een zo goed mogelijk beeld van de werkelijke uitwerking van de atoombom te geven. In dit deel wordt de drukgolf behandeld, die van de drie verschijnselen hitte, radioactiviteit en drukgolf, de meeste schade veroorzaakt aan een imaginaire stad met 500.000 inwoners. Dit alles volgens de opvattingen van begin jaren '50.