Pontonniers slaan brug over een kanaal

Hollandia-film, 1912

Pontonniers slaan brug over een kanaal

Hollandia-film, 1912

Manoeuvres in de mobilisatietijd. Een pontonbrug wordt gelegd, over een kanaal in vermoedelijk Noord-Holland. 00.00 Pontonniers in witte ketelpakken met om de kepi een blauwe doek gewonden laten een ducdalf langszij de pontonboot in het water zakken. 00.06 Met vereende krachten leggen zij een omgekeerde ponton op een platte wagen. 00.09 Twee ponton roeiboten naast elkaar, waarop van boord tot boord de brugdekplanken opgestapeld zijn, worden naderbij geroeid. 00.19 Op de schouders dragen de pontonniers de ponton van de platte wagen naar de oever. 00.23 Overzicht van het vastleggen van het eerste brugdeel. 00.29 De ponton wordt over de dijk het water ingeschoven. 00.39 De brugdekplanken worden naderbij geroeid. 00.46 De ponton wordt tussen twee andere pontons van het eerste brugdeel gevaren. 01.01 De mannen leggen de planken van het brugdek op hun plaats. 01.22 Een middenstuk wordt ingevaren, rondgetrokken en vast gelegd. 01.33 Het vierde en laatste brugdeel wordt ingevaren. 01.41 Officieren in donkere capes lopen over de pontonbrug. 01.49 Door twee paarden getrokken ambulancewagen aan het hoofd van een colonne. 01.55 Gevolgd door compagnie infanteristen. 02.19 Een tweede door paarden getrokken ambulancewagen gevolgd door een tweetal stafauto's. 02.30 Kolonel stapt uit en begeeft zich met zijn staf naar voren. De auto is een gevorderde taxi No. 402 uit Amsterdam 02.41 Een watergekoelde mitrailleur op een draaibaar onderstel wordt door twee man meegedragen. 02.43 Infanteristen met burgerkoetsier op de bok. 03.00 Waarnemer luistert aan luidspreker van radioverbinding. 03.11 Huzaar te paard aan de kant van de weg waarover colonne infanterie met witte vlag trekt. 03.28 De kolonel stapt weer in zijn auto, uitgeleide gedaan door scheidsrechter met witte band om de arm. 03.31 Over de weg langs het kanaal komen vier scheidsrechters op hun motorfietsen aanracen en rijden voor de camera langs. 03.40 EINDE.