Einde van de kabinetscrisis

Polygoon Hollands Nieuws, 13/15 maart 1951

Einde van de kabinetscrisis

Polygoon Hollands Nieuws, 13/15 maart 1951

Op 24 januari stelde het kabinet-Drees de portefeuilles ter beschikking. Div. formateurs en informateurs poogden, op verzoek van koningin Juliana, de zaak aan te pakken maar slaagden niet. De nieuwe formateur, KVP-politicus prof. C.P.M. Romme, rondt op 13 maart zijn werkzaamheden af met laatste besprekingen met de fractievoorzitters van de vier grote partijen: mr. J. Burger (PVDA), pater dr. J.G. Stokman (KVP), H.W. Tilanus (CHU) en mr. P.J. Oud (VVD). In het nieuwe kabinet komen tien oude en vijf nieuwe ministers. Op 15 maart worden van deze vijf nieuwe er vier, H.H. Wemmers, ir. C. Staf, mr. H. Mulderije en dr. A.H.M. Albregts, door koningin Juliana in Den Haag beëdigd. SHOTS: - Ext. ministerie; - aankomst fractievoorzitters; - Romme staat in zijn werkkamer te telefoneren; - ext. Paleis Noordeinde; Juliana komt voorrijden en gaat naar binnen; Koninklijke Standaard gaat in de mast omhoog; - op de stoep van het paleis poseren de vier nieuw benoemden voor de persfotografen; 29:32 vlnr: Wemmers, Albregts, Mulderije, Staf.