Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog

uit: Verdeel en heersch/ Why we fight (War Ministry of USA/Frank Capra 1943)

Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog

uit: Verdeel en heersch/ Why we fight (War Ministry of USA/Frank Capra 1943)

Franse tricolore. Beelden van opmars van Duitse Ulanen (cavalerie) en infanterie op Frans gebied in 1914 05.20 Taxi's uit Parijs brengen Franse reservetroepen naar het front aan de Marne 05.31 Opperbevelhebber van het Franse leger generaal Foch inspecteert Franse troepen in 1915, tekstprojectie (noot 6) over poserende Foch 05.50 Franse artillerie beschiet Duitse stellingen, beelden van massaal over het slagveld voorwaarts stormende Franse infanterie en van vluchtende Duitse soldaten. Duitse soldaten in loopgraven worden krijgsgevangen gemaakt, Foch schudt generaal de hand 06.24 Tekening van de ondertekening van wapenstilstandsverdrag op 11 november 1918 door tot maarschalk van Frankrijk gepromoveerde Foch, opperbevelhebber van de Entente-troepen. Gedenkplaat in Compiegne, standbeeld van Foche te Compiegne 06.45 Monument voor Andre Maginot, Franse minister van oorlog 1930-1932. Beide monumenten getekend naast elkaar, beelden van Foche, van voluit wapperende tricolore en van aanvallende Franse infanteristen 07.14 Beelden van monument voor Maginot en van tricolore die slap gaat hangen 07.22 Beelden van de bouw van de Maginotlinie 07.28 Zware bunker. Tekening van exterieur en van dwarsdoorsnede van een ondergrondse stelling, beelden van ondergronds troepenvervoer per treintje en van ronde geschutskoepels boven op een stelling 07.44 EINDE

advertentie