Waarschuwing tegen de REVOLUTIE

In mei 1919 in Nederlandse bioscopen vertoond

Waarschuwing tegen de REVOLUTIE

In mei 1919 in Nederlandse bioscopen vertoond

00.00 Tekst : Langs de weg van Orde, Rust en Vrede
Allen op! Voor Vrijheid en voor Recht!
Revolutie brengt in stede
Daarvan, 't bandelooze straatgevecht.

Wie meewerkt tot onrust Revolutie geweld
Die heeft zich ook mede aanspraak'lijk gesteld
Voor al de gevolgen van ROOF en MOORD!
Fier Holland! Gedraagt U zoals het behoort!

Holland baas in eigen huis
Zij ons aller wensch
Wie Revolutie preken
Blijv’ buiten Holland’s grens.

Wie de Revolutie kweekt
met fluweelen lippen ....
...Als de Vos de passie preekt
Boer pas op je kippen.

Neerland! Blijft U kalm gedragen
Raakt het hoofd niet kwijt
Denk: Wie REVOLUTIE vragen
zijn slechts 'minderheid'!

Is 't omdat niet alles is volmaakt
Noodig dat men Revolutie maakt?
Kan, Hervorming dan niet komen
Zonder dat er bloed moet stromen?

Veiligheid voor Vrouw en kind'ren
Te bewaren is een plicht!
Die U oplegt, te verhind'ren
Dat men “REVOLUTIE” sticht

Wat heeft REVOLUTIE
Den Russen gebracht?
Wie zich aan and'ren spiegelt
Spiegelt zich zacht!

'Orde' brengt den Volk'ren
Welvaart, Rust en Brood!
Revolutie brengt ons
LEED en HONGERSNOOD!

Niets bewijst dat Revolutie
Ons verbeet'ring biedt
Denkt steeds: Wat je hebt dat weet je,
Wat je krijgt, dat weet je niet!

Verbeet'ring moet er komen
Langs weg van Recht en Wet!
Doch niet door “Revolutie”
Die 't Voorwaarts gaan belet

Wie zich aan een ander spiegelt,
Spiegelt zich zacht!
Kijkt in den Revolutie spiegel -
En vindt in 't schouwspel kracht

Om pal te staan voor
Orde, Rust en Vrede
Doet aan geen
'Revolutie-waanzin' mede

Verantwoordelijkheidsgevoel!

Wie zelf niet geheel ontbloot is van verantwoordelijkheidsgevoel voor het WEL en WEE der Zijnen, stelle hen niet bloot aan de niet te onderschatten gevaren welke de REVOLUTIE met zich brengt

Voorbeelden wekken!

Laat ons de vele voorbeelden uit het Buitenland opwekken, om als één man pal te staan tegen elke poging van “REVOLUTIE TE STICHTEN!”

02.38 EINDE