Het Haagsch Crisis Comite (acte 2)

Profilti, 1934

Het Haagsch Crisis Comite (acte 2)

Profilti, 1934

Tweede deel van een film ter ondersteuning van de collectes van het Haagsch Crisis Comite. Beelden van de muzikale optocht waarmee de inzameling gepaard ging. De wethouder van sociale zaken roept de bioscoopbezoekers op bij een volgende collecte gul te geven. Fragment uit een radiorede van Prinses Juliana. Aan het eind worden de Haagse beter gesitueerden middels een geschreven boodschap opgeroepen veel te geven omdat anders de noodlijdende bevolking geen steun verleend kan worden. 00.00 Tekst: Een Profilti Film 00.23 Beeld: Afdeling van de Oranjegezinde vereniging "de Princevlag" marcheert met tamboers en pijpers door de stad voor het Haagsch Crisis Comite 00.42 Muziekgezelschap in 18de eeuwse dracht op door twee zwarte paarden getrokken wagen 00.48 Bovenbewoners deponeren hun bijdrage in collectebus die hun aan meterslange stok wordt toegestoken 00.52 Collectante ontvangt een gift van een huisvrouw 00.55 Het muziekgezelschap op de wagen speelt, terwijl rij collectanten klaar staan met de collectebussen 01.16 Op de trappen van de Hoge Raad op het Plein zingen 400 jongedames van de 's-Gravenhaagse Vakschool voor Meisjes onder leiding van Mevr. Riesz-Klikee voor een grote menigte 02.30 Mr.Dr. S. de Vries Czn. wethouder voor Sociale Zaken. Voorzitter van het Haagsch Crisis Comite spreekt vanaf het filmdoek de bioscoopbezoekers toe en vraagt aandacht voor de collecte van 2 februari 02.58 Terwijl de toespraak voortduurt herhaling van de scenes van tijdcode 00.55, 00.48, en 00.52; uithangbord Gemeentelijke Arbeidsbeurs waarvoor grote groep werklozen staat te wachten 03.24 Opschrift boven een winkel: Totale uitverkoop wegens opheffing. Nog slechts enkele dagen; ... wij sluiten 03.30 De heer de Vries verwijst naar de radiorede van Prinses Juliana 03.38 Prinses Juliana tijdens haar radiorede "... de crisis is groot maar groter zal onze hardnekkigheid zijn, waarmede wij haar weerstaan 03.45 De voorzitter besluit zijn toespraak; Muuraffiche van het Haagsch Crisis Comite 04.11 Tekst: Opname Profilti 04.26 Beeld: Muziekkorps marcheert voor het Haags Crisis Comite, gevolgd door publiek in de stad 04.46 Muziekkorps "De graspiepers" met als boeren verklede muzikanten marcheert door de Javastraat onder de tonen van "Piet Hein" 05.15 Openluchtpodium waarboven in grote letters: Stop Cabaret. Op het toneel zingt een cabaratiere een vlot melodietje 05.32 Vuurmand omgeven door dikke stralen vuurscherm (noot 3 in dossier) 05.36 De jonge vrouw zingt met verve haar liedje waarin opgewekt wordt een bijdrage aan het crisis comite te geven; het restaurant en het parkpubliek luistert geboeid toe 06.14 Tekst van de Haagsche Commissie "De Koninklijke Roepstem" waarin het Nederlandse volk opgeroepen wordt acties van dit comite te steunen (tekst: zie dossier) 07.28 Einde