Winterhulp Nederland in actie

Polygoon Hollands Nieuws, 20 november 1940

Winterhulp Nederland in actie

Polygoon Hollands Nieuws, 20 november 1940

Nederlandse notabelen, oa de oud-burgemeester van Amsterdam dr. W. de Vlugt, willen een charitatieve instelling oprichten. Rijkscommissaris A. Seyss-Inquart "neemt" het idee over maar maakt er een nationaal-socialistische organisatie van onder de naam Winter Hulp Nederland (afkorting WHN). Beelden van de activiteiten rond de eerste collecte tbv Winter Hulp Nederland. SHOTS: Op de Dam te Amsterdam rammelen dames in klederdracht met collectebussen; een tram rijdt rond met wervende teksten en een afbeelding van een molen, het beeldmerk van WHN; div. collectanten werken op straat en bevestigen op revers ed speldjes met de molen; Rijkscommissaris Seyss-Inquart en een Duitse officier doen mee evenals mensen op Marken(?) en in Volendam(?).