Een nieuwe tijd breekt baan (1941, deel 2)

Filmdienst der NSB

Een nieuwe tijd breekt baan (1941, deel 2)

Filmdienst der NSB

NSB-propagandafilm, dat de liefde voor het eigen vaderland en volk verheerlijkt. Er worden shots getoond van typische Germaanse gezichten. Daarna worden er beelden getoond van bijeenkomsten van de NSB zowel in de jaren dertig als in de eerste bezettingsjaren.