Propagandafilm voor de Arbeitseinsatz

Bezet gebied - 1943 (3:57 min)

Propagandafilm voor de Arbeitseinsatz

Bezet gebied - 1943 (3:57 min)

Propagandafilm t.b.v. de 'vrijwillige' Arbeitseinsatz. In het bijzonder worden fabrieksarbeid en dienstnemen in het Duitse leger bedoeld. Er wordt opgeroepen tot het bestrijden van decadentie en beuzelarij, waarmee muziek, restaurantbezoek en mode bedoeld worden. Ook het werk in de landbouw wordt zeer aangeprezen. 00.05 Beelden van vurende zware artillerie w.o. spoorweggeschut 00.17 Beeldenreeks opmars van Duitse troepen o.a. van tankformaties en cavalerie 00.35 Beeldenreeks van arbeiders aan het werk in fabrieken, gezicht op bovengronds mijnbedrijf, rangeerlocomotief 00.45 Beelden van beroepsgroepen in de uitoefening van hun functie w.o. werktuigkundige, Duits trampersoneel, lijnwerkers, Nederlandse brievenbesteller, stoker, kompels in zout- en steenkolenmijnen 01.28 Beeldenreeks van zgn. uitwassen van het maatschappelijk leven zoals cocktail mixende en inschenkende barkeeper, negermusici o.a. Kid Dynamite, die jazzmuziek spelen en van sigaretrokende vrouwen, drinkende en aan de bar zittende bezoekers gevolgd door beelden van modeshow in Amerika. Oudere dame past hoeden voor passpiegel 02.06 Dinerend paar in avondkleding in een luxe restaurant 02.14 Frontsoldaten eten uit het vuistje en drinken uit messtin. Beelden van etalages met luxegoederen 02.29 Interieur van restaurant waar gasten eenvoudig dineren 02.39 Tweetal aan bar drinkende en dobbelende heren. Leerling-draaiers bedienen geconcentreerd hun draaibanken. Werkende draaiers in fabriekshal 03.00 Beelden van andere serieuze beroepsbeoefenaren o.a. lassers, van vrouwelijk personeel in chocoladefabriek, close-up's van rekenen en tekenen met schuifmaat, van constructietekenaars, laboranten en ingenieurs in waterloopkundig laboratorium en vaas op smidsvuur (noot 1) 03.33 Beeldenreeks opleiding jongemannen in gemechaniseerde landbouw, ploegen en oogsten 03.52 Moeder met verstelwerk terwijl zoontje met blokken speelt 03.56 EINDE.