Terug naar het vaderland

Repatriëring uit Indië (1946)

Terug naar het vaderland

Repatriëring uit Indië (1946)

Film over de reis van 2000 gerepatrieerden met het schip "de Tegelberg" vanuit Indie naar Nederland. De eerste acte van de film geeft fragmenten weer van het vertrek van de Tegelberg uit Tandjong Priok, van de verzorging van de gerepatrieerden aan boord en van de aankomst van het schip in Adabia in Egypte, vanwaar de repatrianten per trein naar Attaka vertrekken waar zij door het Rode Kruis kleding en voedsel krijgen aangeboden. Deel 2: Beelden van de tocht door het Suezkanaal, Port-Said, de Middellandse Zee en de aankomst in IJmuiden, dan de vaart door het Noordzeekanaal en tenslotte de aankomst in Amsterdam, waar de repatrianten opgevangen werden en met bussen naar familie of overheidspensions vervoerd werden.