Slag om Rusland (deel 8)

War ministry USA, uit de serie: Why we fight (beelden v.a. 1941, produktiejaar 1945)

Slag om Rusland (deel 8)

War ministry USA, uit de serie: Why we fight (beelden v.a. 1941, produktiejaar 1945)

Achtste deel van een Amerikaanse propagandafilm over de tweede wereldoorlog op Russisch grondgebied. In dit deel de aanvankelijk snelle Blitzkrieg in Rusland door de Duitsers. Vervolgens vergelijking van de Russische troepen met die van de As-mogendheden. Tot slot de Russische inzet en mobilisatie om de Duitsers terug te slaan.