Persexcursie naar de delfstoffengebieden “Het Limburgse kolenbekken”

Polygoon Hollands Nieuws, oktober 1946

Persexcursie naar de delfstoffengebieden “Het Limburgse kolenbekken”

Polygoon Hollands Nieuws, oktober 1946

Vertegenwoordigers van de pers maken, op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, een excursie naar een kolenmijn in Heerlen.