Linggadjati in de branding (acte 3)

Overheidsdocumentaire in 7 delen over de eerste politionele actie, 1947 (7.08)

Linggadjati in de branding (acte 3)

Overheidsdocumentaire in 7 delen over de eerste politionele actie, 1947 (7.08)

Deze film bestaat uit twee gedeelten : - Aankongiging van de eerste politionele actie door de Luitenant Gouverneur-Generaal en de Commandanten van Zee- en Landmacht - Verloop van de politionele actie in West-Java 00.00 G.G. van Mook en generaal Spoor houden redevoeringen ter toelichting op het inzetten van een militair-politionele actie 02.32 21 juli 1947. Politionele actie 02.37 Kaart van west-Java met pijlen naar Cheribon en Krawang 02.42 Militaire luisterpost. Voorbijrijdende vrachtwagens 03.01 Legervoertuigen in Bandoeng 03.21 Vrachtwagen passeert vernield viaduct in de weg 03.40 Indonesische bevolking langs de weg. Militaire colonnes, vernielde wegen, en luisterposten 04.07 Genie herstelt vernielde bruggen 04.28 Militair vervoer rijdt over de brug bij Tandjoengpoera 04.44 Nederlandse militairen op verkenning in de bebouwde kom en in de kampong 05.11 Patrouille met geweer in de aanslag passeert spoorbaan via viaduct en verkent stadsgedeelte 05.33 Vuurgevecht langs de weg. Vurende tank, Indonesische toeschouwers 05.41 Militaire voertuigen trekken Cheribon binnen. Gebouwen, plein, haven en spoorwegemplacement van Cheribon 06.13 Nederlandse soldaten bij vlag met doodshoofd. Schedel op stok 06.18 Overzicht spoorwegemplacement mt loc. C2656 en hamer en sikkel op kolenwagen 06.32 Indonesische bedelaars die om rijst vragen 06.45 Rode Kruispost en zusters die medische hulp bieden 07.05 Einde