Was het zijn schuld alleen?

Polygoon-Profilti-Productie i.o.v. de reclassering, 1948

Was het zijn schuld alleen?

Polygoon-Profilti-Productie i.o.v. de reclassering, 1948

Gedramatiseerde documentaire in 5 acten over een jongen Ab, die in het Amsterdam van kort na de Tweede Wereldoorlog door verkeerde vrienden en een dronken vader thuis, op het verkeerde pad komt en gaat inbreken. Na (meermalen) door de politie opgepakt te zijn wordt hij door de kinderrechter geplaatst in het huis Heideheim van de reclasseringsstichting Het Hoogeland. De jongens staan daar onder strenge discipline en moeten o.a. in een boomgaard werken. Ab wordt intensief begeleid door de reclasseringsman Kuiper, de sociaal werker en de dominee. Later mag hij bij een tuinder in het Westland gaan werken, waarna hij voor het eerst weer met proefverlof naar huis in Amsterdam mag.