Verbond voor de Vrede

(NAVO, 1952, 24min)

Verbond voor de Vrede

(NAVO, 1952, 24min)

Voorlichtingsfilm over het ontstaan van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in antwoord op de Sovjet-Russische expansiepolitiek onder Stalin, waarbij tal van Oost-Europese landen een communistisch regiem kregen, als laatste Tsjecho-Slowakije in 1948. De twaalf lidstaten, waarbij zich in 1952 nog Griekenland en Turkije voegden, sloten zich in 1949 aaneen en voerden hun strijdkrachten en de geoefendheid daarvan op. Tot opperbevelhebber werd de in actieve dienst teruggeroepen Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower benoemd.