Erik de Vries (Markant)

NOS 26 januari 1984 (57 min 20)

Erik de Vries (Markant)

NOS 26 januari 1984 (57 min 20)

Een portret van de grondlegger van de Nederlandse televisie, Erik de Vries. In 1948 begon Philips met Philips Expermimentele Televisie (PET) waarmee de basis werd gelegd voor de televisie in Nederland.