Tien jaar na het Maagdenhuis: de demokratisering van de Universiteit

VPRO, 1979 (89 min, 56 sec)

Tien jaar na het Maagdenhuis: de demokratisering van de Universiteit

VPRO, 1979 (89 min, 56 sec)

Nav het feit dat tien jaar geleden de Maagdenhuisbezetting plaatsvond, discussiëren vertegenwoordigers van de universitaire wereld, van de politiek en vakbonden olv Joop van Tijn over het democratiseringsproces aan de universiteiten en de stand van zaken op dit gebied in de politiek, vakbonden en het bedrijfsleven. Discussiedeelnemers: - prof. dr. Hans Daudt, hoogleraar politicologie Amsterdam; - prof. dr. W. Hofstee, hoogleraar psychologie Groningen; - drs. Bertus Hendriks, wetenschappelijk medewerker GU Amsterdam; - Jan Huurman, student te Nijmegen; - drs. Annemarie Grewel, voorzitster Universiteitsraad GU Amsterdam; - drs. Ton Korver, docent sociologie GU Amsterdam; - S.J. van Eykelenburg, voorz. Ned. Chr. Werkgeversverbond; - jhr. mr. M.L. de Brauw, oud-minister van Wetenschapsbeleid; - Herman Bode, federatiebestuurslid FNV. Voorafgaand aan de discussie een van te voren opgenomen uiteenzetting van J.A. van Kemenade, ex-minister van Onderwijs en kamerlid PvdA, over de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (WUB) die agv de Maagdenhuisbezetting tot stand is gekomen en voorzag in de behoefte aan democratisering van de bestuursstructuur van universiteiten. Een commissie van de Tweede Kamer, de commissie Polak, buigt zich al enige tijd over een verandering van deze wet. In de discussie die volgt speelt deze een centrale rol.