Het gevoel van carnaval (deel 3)

KRO, 6 februari 2005

Het gevoel van carnaval (deel 3)

KRO, 6 februari 2005

Aandacht voor: de geschiedenis van carnaval in 's-Hertogenbosch; de etymologie van het woord "carnaval"; het carnavalsgevoel van de feestvierders; de jaarlijkse aankomst van prins Amadeiro de 24e van Oeteldonk (Karel Noordzij) per trein; de kritiek op excessen gedurende carnaval; het dreigende verbod op het Bossche carnaval in 1892 door bisschop Godschalk, waarna het volksfeest werd gefatsoeneerd; het tijdelijke afschaffen van carnaval van 1917 tot 1919; beperkingen aan carnaval van 1927 tot 1935 (o.a. geen optocht en een drankverbod); het belang van carnaval voor de middenstand; drankgebruik tijdens carnaval. INTERVIEWS hierover met: - enkele carnavalsvierders op straat; - Karel Noordzij, prins Amadeiro de 24e van Oeteldonk; - Herman Pleij, hoogleraar middeleeuwse letterkunde; - Vincent Blom, pastor Sint Jan; - enkele bezoekers van de carnavalsmis; - Dortje ("breivrouwke van Oeteldonk") en haar echtgenoot Lex; - Rob van de Laar, stadsarchivaris 's-Hertogenbosch; - Johan Verschuuren, weerman. SHOTS: - door het gehele programma heen diverse van feestende Bosschenaren; 16:45:41 aankomst Karel Noordzij, prins Amadeiro de 24e van Oeteldonk, per trein; 16:52:20 carnavalsmis in de Sint Jan; ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) diverse van Bossche carnavalsvierders en -prinsen vroeger. SPREKERS: Noordzij, K.J.; Pleij, Herman