Het groote Mekka-feest acte 3

Krugers filmbedrijf 1928 (18 min 24)

Het groote Mekka-feest acte 3

Krugers filmbedrijf 1928 (18 min 24)

Derde deel van 4-delige film over bedevaart van Indonesische pelgrims naar Mekka. In dit deel het gezamenlijk gebed op de binnenplaats van de Grote Moskee, de aankomst van vorst Ibn Sa'oed, opnamen van verschillende openbare voorzieningen voor de pelgrims en verplichte neven-pelgrimages naar Medinah, Arafat en Ta'nim
Beschrijving Acte 3 (tijdcodes lopen door)

24.29 Panorama van een tegen een bergrug gebouwde wijk in Mekka en van de thans met gelovigen gevulde binnenplaats van de Grote Moskee. Blik van bovenaf op de Bab Assalampoort, waardoor de gelovigen de Moskee verlaten. Gezicht op een ander deel van Mekka
25.19 Hoofdstraat van Mekka, waar het publiek zich langs de rijweg opstelt. Ruiters draven de autocolonne van de Bedoeinenvorst Ibn Sa'oed vooraf, die langzaam met lijfwachten op de treeplanken, door de stad rijdt. Het escorte ruiters, dat de stoet sluit
26.21 Gezicht op het binnenplein van de Grote Moskee op vrijdag, waar duizenden gelovigen zich massaal in gebed wenden tot de Ka'ba om zich na de dienst te verspreiden en zich naar de uitgangen te begeven
27.24 Groep pelgrims gaat op weg voor de eerste van 7 wandelingen in de Sa'i-loop tussen de heuvels Cafa en Marwa en keert in een sukkeldrafje terug. Groepen pelgrims passeren elkaar bij de religieuze loop, waarbij sommigen zich in een bed laten dragen
28.14 Een der grote markten in een voorstad, waar kameelhuiven gereedstaan, water gepompt wordt en kooplui schapen verhandelen. Overzicht van het abattoir, waar dieren op verschillende plaatsen in de open lucht geslacht worden, uitbenen van een geslacht dier
28.46 De Koelah Jaman, een door een muur omgeven vierkante vijver met bronwater. Dadel- en tarweplanten bij een oase, pelgrims op ezeltjes op weg naar Tan'im. Biddende pelgrims in het bedehuis te Tan'im waar tenten zijn opgezet
29.55 Straatbeeld te Mekka, waar dragers met gehuifde ligplaatsen sjouwen. Het dekkleed over de ligplaatsen op een kameel wordt afgenomen, de ligplaatsen zelf losgemaakt waarna de kameel opstaat. Hetzelfde geschiedt bij een tweede kameel. Opschudden van een hoofdkussen voor een opgemaakt ligbed. Lossen van een vracht van een kamelenrug
30.32 Gereedstaande kameelhuiven op het open veld en in de straten van de stad. Karavaan kamelen met pelgrims op weg naar Medina. Panorama van de stad met beelden van de opvallende Moskee van de Profeet met toren en slanke minaretten. De groene koepel van het graf van de Profeet
31.32 Ommuurde moskee waar op de trans van de toren mullah de Adsan, de oproep voor het gebed, laat horen. Groepje muzelmannen, op de rug gezien, tijdens het avondgebed. Een buitenwijk van de stad, winkel met uitstalling van aarden waterkruiken. Nauwe doorgang tussen de kramen op de zouk. Karavaan formeert zich voor de terugreis naar Mekka
32.29 Tweetal kamelen trekken grote stenen waterkruiken uit een put omhoog, die vervolgens voor irrigatiedoeleinden geledigd worden. Rustplek tijdens de tocht, kameeldrijvers drenken hun dieren
33.04 De tawaf, de 7-malige omgang rond de Ka'ba. Karavaan naar Arafat, een verplicht bedevaartsoord, zet zich in beweging. Behulpzame omstanders duwen in het mulle zand gestrande autobussen vooruit, de karavaan op weg. Lossen en laden van kamelen met voornamelijk ligplaatsen, de karavaan bereikt de stad
33.04 Karavaan op weg naar Arafat, het tentenkamp (20.000 tenten) op de vlakte buiten de stad. Putten van water voor voedselbereiding en het gereedleggen van nog opgerolde tenten. De uit ruwe rotsen bestaande Djabal Rahmah, de berg der barmhartigheid met bovenop een kleine witte toren. Het uitgestrekte tentenkamp, aankomst van nieuwe pelgrims
35.25 Pelgrims zetten borden met djamoe Arafat - het eten der pelgrims - gereed. Verdelen van porties vlees, opscheppen van rijst uit grote kookketels in de open lucht. Pelgrims lopen met etensborden naar hun tenten.Het verstrekken van de maaltijd aan de pelgrims, groepjes etende pelgrims