Het groote Mekka-feest acte 2

Krugers Filmbedrijf 1928 (19 min 03)

Het groote Mekka-feest acte 2

Krugers Filmbedrijf 1928 (19 min 03)

Tweede deel van 4-delige film over de bedevaart van Indonesische moslims naar Mekka. In dit deel stadsbeelden van Djeddah, waar de karavanen worden samengesteld voor de tocht door de woestijn naar Mekka. Aldaar opnamen van de godsdienstige rituelen op de binnenplaats van de moskee en van de school Madrasah al Falah Deze acte geeft een zeer goed beeld van het leven in een Arabische stad eind jaren 20

Beschrijving Acte 2 (tijdcodes lopen door)

11.54 Tekst tegen achtergrond van still van hoge woonhuizen Djeddah, haven van Mekka. Beeld : Panorama van de stad, gefilmd met snel rondzwenkende camera. De hoofdpoort in de stadsmuur gefilmd vanuit twee camera-instellingen. Een smalle, hoge straat, met uitgebouwde balkons aan de huismuren
12.36 Entree van een der beste, zij het zeer armoedige hotels.Scheren van een ezel met behulp van grote scharen. Straat met buiten voor de koffiehuizen neergezette stoelen en tafeltjes. De doorgang naar de zouk, de ten dele overdekte markthallen
13.28 De consulaatsgebouwen, telkens voorafgegaan door een
toepasselijke tussentitel, van achtereenvolgens Perzie, Egypte met fraai in Moorse stijl bewerkte poort, Italie ; het muurschild van Nederland,gevolgd door het gebouw zelf, gefilmd vanuit meerdere camerahoeken. Engeland, Frankrijk alsmede het kantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Netherlands Trading Society
14.11 Het oorspronkelijk graf van Eva, waarvan nu slechts brokken puin resten. Met laag leem bestreken rieten hutten van een buiten de stadsmuren getolereerde gemeenschap van negers; close-ups van oude en jongere neger, moeders met kaalgeschoren kinderen
14.48 Schapenverkoper met aspirant-kopers,met wie hij onderhandelt over de prijs (fl. 5,- per stuk). Een kudde schapen wordt door een stoffige straat gedreven, naar een open vlakte bij een hoog gebouw
15.13 Ruiter laat zijn kameel opstaan. Overzicht van een vlakte, waarin talloze zoetwater zakputten. De ruiter laat zijn kameel neerknielen, ophalen van leren zaken met water dat overgestort wordt in transportzakken, die op de kameel gestapeld worden. Een waterputter haalt een zak omhoog, drinken uit een omhoog geheven zak
15.43 Man laat zijn ezel uit een zak drinken, ezeltjes bij drinktonnen, voerman sjort lading blikken met water (tot 200 ltr) op zijn ezel. Kameel met zakken putwater wordt door de stad geleid
16.01 Ophalen van blikken met ziltwater, dat vervolgens in een reservoir wordt overgestort. Waterverkoper met schouderjuk waaraan twee blikken water. Waterverkoper met ezel beladen met blikken water. In smetteloos gewaad geklede Arabier test en proeft het
water in een der blikken door zijn vinger er in te steken en af te likken
16.35 Door rondlopende kameel aangedreven oliemolen, close-up van het hoofd van het dier, waarvan de ogen met kleppen zijn afgedekt. Rondlopend ezeltje drijft maalstenen van een molen aan, detail van de gevlochten oogbedekking van het dier. Molenaar tapt de witte olie uit de molen
17.15 Straatbeelden met hoge woonhuizen, bijna allen voorzien van houten overdekte uitbouw-balcons. Zwaar gesluierde vrouwen, schommels op de drukbezochte stadskermis. Een draaimolen
17.53 Op de grond liggende karavaankamelen, allen zwaar met pakken beladen. Kameeldrijver maakt een touw, kamelen liggend rond voederplaats, doen zich tegoed aan het hooi. Drietal drinkende kamelen, magere, bultloze kameel drinkt uit een houten kuip.Close-ups van enkele dieren
18.25 Pelgrims verzamelen zich bij verkopers van Ihram (het pelgrimskleed) waar zij de twee lappen stof kopen en zich, na zorgvuldige reiniging en zalving van hun lichaam, daarin hullen
18.59 Gereedstaande bedden en bundels, twee mannen plaatsen
een bed boven op de op een kameel opgetaste vracht, laten het dier opstaan, klimmen met behulp van omstanders op het bed en rijden schommelend weg. Kijkje van bovenaf op de chaos op de laadplaats
19.32 Plaatsen van een tweetal met elkaar verbonden, overkapte ligplaatsen op de rug van een kameel. Vertrek van de kameel met de in de ligplaatsen zittende passagiers. Een gedeelte van de karavaan, waarvan de passagiers zich met paraplu's tegen de zon beschermen
19.56 Samenstellen van de karavaan, de lading op de rug van een kameel wordt vastgesjord. De karavaan trekt door de hoofdstraat, laat de laatste gebouwen achter zich en begeeft zich op de open vlakte
20.27 Scherpe schaduwen van aan elkaar verbonden kamelen op het woestijnzand. Overzicht van de lange karavaan, diverse beelden van individuele passagiers- en vrachtkamelen in de karavaan, die langzaam en gestadig naar het oosten trekt
21.15 Pelgrims, blootshoofs, in groepjes te voet op weg. Een tweetal pelgrims, hun bagage op het hoofd dragend
21.37 Wachttorens aan weerszijden van de weg op de grens van het 'Heilige Gebied' dat verboden is voor niet-moslems. Drietal witgepleisterde onderkomens aan de voet van de bergen. Langgerekt gebouw met twee verdiepingen op de grens van de stad Mekka
22.00 Panorama van de huizenzee van Mekka met beelden van hoge gebouwen met fraaie gevelversiering. Onvolledig beeld van de Grote Moskee. De Tawaf, de zevenmalige omgang rond de Ka'ba op de binnenplaats van de moskee
23.03 Een (clandestiene) blik op het gebouw met de Zamzambron, de moskee op de berg Djabal Qubais, de houten uitbouw-balcons aan de gevels van de hoge huizen
23.24 Docenten en studenten in de school Madrasah al Falah. Brandhout op een open plek in de stad, gebouw, waarin adjicham, een islamitische stichting is gehuisvest