Het groote Mekka-feest acte 1

Krugers Filmbedrijf 1928 (11 min 26)

Het groote Mekka-feest acte 1

Krugers Filmbedrijf 1928 (11 min 26)

Eerste deel van 4-delige film over pelgrimage van Indonesische islamieten naar Mekka. In dit deel het boeken van de passage bij de lokale reisagent, het vertrek uit de desa, het aanboord gaan in Priok, aan boord nemen van passagiers in Palembang en Sabang. De oversteek over de Indische Oceaan, het aandoen van Perim, de vaart door de Rode Zee en de aankomst in Djeddah.

Beschrijving Acte 1

00.15 Tekst tegen achtergrond van still van de gebouwen in de stad Mekka : Het Groote Mekka-Feest. Voorwoord.
01.21 De koene operateur, C. Krugers, die er voor 't eerst in slaagde een filmbeeld naar waarheid vast te leggen van dezen over de geheele wereld zoo bekenden doch noch nimmer door een Westerling gezienen pelgrimstocht. Beeld : Passe-partout foto van de cineast
01.52 De pelgrimsagent wordt voor zijn kantoortje begroet door viertal a.s. Mekkagangers en neemt hen mee naar binnen waar hij affiche van de scheepvaartmaatschappij op de grond uitspreidt
02.22 Een der pelgrims laat de agent de reisbiljetten zien. De agent neemt afscheid van het viertal en verwijdert zich met zijn koffertje
02.40 Lange stoet desabewoners volgt de in een rijtuigje gezeten pelgrim bij het vertrek uit de kampong. Treinreizigers stappen in de trein, de conducteur en laatkomers springen in de wegrijdende trein die het stationnetje verlaat
03.14 Pelgrims verdringen zich aan de reling, vanwaar touwen langs de scheepswand naar de kade beneden afhangen. Koelies en reizigers beladen met bagage komen in drommen de kade op, een bonte verzameling bagagestukken betaande uit koffers, bundels,
pakken, manden, rollen etc.
03.51 De barang (bagage) wordt aan de touwen aan boord gehesen. Laadnet met barang wordt van de kade opgehesen en op het dek neergelaten, waar passagiers de bagagestukken lossen, het gedrang op de kade
04.38 Passagiers verdringen zich bij het betreden van deloopplank en begeven zich massaal aan boord
05.13 Stoom ontsnapt bij het loeien van de stoomfluit,wegbrengers dalen de valreep naar de kade af. Het hek van het ss. Madioen van de Rotterdamse Lloyd, dat met witschuimend schroefwater afvaart
05.34 Het schip met zwarte rook uitbrakende schoorsteen in de monding van de rivier. De brede rivier de Moessi met gezicht vanaf het schip op Palembang
05.58 Honderden pelgrims op de kade in afwachting van de embarkatie. Passagiers met zware koffers op hun rug gebonden,
betreden de loopplank. Pelgrims verdringen zich aan de reling, terwijl koelies en wegbrengers de pakken bagage naar de scheepswand dragen
06.51 Het schip tijdens het afmeren en aan de steiger te Sabang. Passagiers en wegbrengers in afwachting bij de kadehekken of zittend voor een loods. Drinkende en wachtende pelgrims
07.34 Warong, waar drinkwater en eten verkocht wordt. Vullen van een koffiekan en een waterketel met water, hardgekookte eieren worden op een schaal rijst gelegd
08.00 Het achterschip met in de verte de kust van Sumatra vrolijk lachende passagiers. Eerste stuurman vertoont goocheltrucs voor lachende passagiers. Toekijkende gezagvoerder temidden van pelgrims, close-ups van een aantal Mekka-gangers
08.53 Zonsondergang boven de westelijke horizon, passeren van
een aan stuurboord varend vrachtschip in de avondschemering
09.16 Perim, havenstad aan de zuidelijke ingang van de Rode Zee, gefilmd vanaf het schip. Brits-Indische moslems wachten op de kade. In volle zee
09.40 Zonsondergang in de Rode Zee, waarbij wolkenbanken de
zonnestralen filteren
10.09 Scheepsbrug, waar de gezagvoerder nog even een document doorkijkt en vervolgens de scheepsroeper pakt om de loodsboot te praaien, de rede van Djeddah
10.25 Close-up van een in zijn koffie roerende Laskaar. Dhows zeilen naar het schip, dhows met opgerolde zeilen langszij. Langs de reling gereedstaande barang
10.41 Met pelgrims afgeladen dhows hijsen het zeil, een scheepje vol met pelgrims zeilt naar de kade
11.02 Gedebarkeerde passagiers verdringen zich in de douaneloods. Close-ups van verschillende pelgrims uit allerlei windstreken en van autochtonen