Maak meer van uw leven: sparen bij de Rijkspostspaarbank

Multifilm, 1953

Maak meer van uw leven: sparen bij de Rijkspostspaarbank

Multifilm, 1953

Film waarin pas aan het einde opgeroepen wordt tot bedrijfssparen. Vooraf worden personen in verschillende beroepen gevolgd die gebukt gaan onder financiele zorgen en wier inkomen de noodzakelijke uitgaven niet toestaat. Zulks leidt o.a. tot een verbolgen echtgenoot en een ruzie van een verloofd stel. Sfeerbeelden werkende mensen en gezinnen in de jaren '50. Uitbetalen loozakjes BESCHRIJVING: 00.06 (neg) Beginleader waarin RVD-logo, instelling en archiefnummer 00.03 Beeld : Filmtitel Maak meer van Uw leven 00.13 TT: In opdracht van de Rijkspostspaarbank Amsterdam vervaardigd door Multifilm, N.V. Haarlem naar een scenario van Ernst Winar 00.30 Beeld : pan van 270 graden toont achtereenvolgens platteland, aan uitvalsweg gelegen industriewijk en stedelijke hoogbouw 01.23 Twee shots van bovenaf van druk voetgangersverkeer 01.34 Opkoper berijdt bakfiets hoog beladen met lompen 01.38 Grondwerkers verscheppen zand 01.40 Lasser met beschermende laskap aan het werk 01.42 Kolenboer torst mudzak eierkolen op zijn schouder 01.44 Heer met koffertje wacht op trottoirrand alvorens over te steken 01.46 Machinist bedient heimachine, neerdalend heiblok 01.48 Stratenmaker slaat trottoirtegel aan met rubberhamer 01.50 Boerenknecht in 2-wielige stortkar gezeten strooit kunstmest over de akker 01.57 Jonge vrouw melkt zwartbonte koe 02.00 Melkboer tapt melk uit melkbus op zijn kar 02.03 Vuilnismannen lossen vuilnisemmers in vuilniswagen 02.06 Orgelman draait aan het wiel van zijn orgel 02.09 Scharenslijper slijpt een mes 02.12 Vader Smit bedient schaafbank in fabriek 02.20 Close-up Smit 02.23 Knikkeren op straat waaraan 10-jarig zoontje van Smit deelneemt 02.27 In strak pak, waaraan prijskaartje met 63 gulden gestoken jongensetalagepop 02.33 Vader Smit strijkt eens over de haren onder zijn pet. Close-up als bij t.c. 02.20 gevolgd door downtilt die slijtagegaten in zijn broekspijp toont. Gehavende broekspijp 02.50 Aan tafel gezeten Jansen telt zijn geld, tellen van de bankbiljetten in de portemonnaie 03.00 Stevige molieres aan de voeten van mw. Jansen en van in etalage uitgestalde damesschoenen. Mw. Jansen die voor de etalage staat 03.12 Jansen steekt een sigaret op. Inzoomen op Jansen 03.30 Uit cabine van auto van de Technische Dienst van de PTT gestapte chauffeur Van Dijk gooit zijn shagpeuk weg 03.35 Mw. Van Dijk veegt vloer aan met stoffer en blik en zet ondertussen radio aan 03.43 Zet het geluid van swingtune harder en veegt verder terwijl defecte stofzuiger in een hoek staat, de werkeloze stofzuiger type stangmodel 03.57 Glanzende stofzuiger type sledemodel op draaiplateau in etalage waarvoor Van Dijk blijft stilstaan en uitstalling bekijkt. Stofzuiger waartegen bordje met tekst : Desgewenst gemakkelijke betalingsvoorwaarden, Van Dijk wrijft eens over zijn kin en verwijdert zich langzaam, steeds naar de stofzuiger kijkend 04.22 Zijn vrouw regelt afstemming op de radio 04.26 Van Dijk klimt in de cabine van zijn wagen en haalt notitieboekjeboekje uit zijn zak 04.46 Het met vulpen bijschrijven van de stofzuiger bij de andere artikelen waarop hij wekelijks betaalt 04.53 Opstelling artikelen met bijbehorende wekelijks verschuldigde bedragen. Bedrag voor de stofzuiger wordt ingevuld, bedragen opgeteld tot een totaal van f 10,45 05.06 Rekenende Van Dijk achter het stuur 05.08 Doorstrepen van de totale opstelling 05.11 Van Dijk legt vulpen weg en steekt boekje in zijn binnenzak 05.16 Corrie Van Tol op de loonadministratie trekt blad papier uit schrijfmachine, schuift machine weg en neemt meubelcatalogus uit bureaulade 05.27 Haar in het magazijn werkende verloofde Hans de Jong die tandrad bekijkt 05.36 Corrie die de foto's in de catalogus bekijkt, het interieur van zitkamer 05.46 Als sirene einde werktijd laat horen wordt catalogus gesloten en in haar rieten draagtas geborgen, hoes uit bureaula gehaald en over schrijfmachine getrokken waarna blad papier in bureaulade wordt opgeborgen 06.01 Smit pakt zijn boeltje in zijn tas en gaat weg 06.07 Rij werknemers schuifelt langs loket waar administrateur ieder enveloppe met weekloon geeft 06.14 Smit neemt zijn enveloppe aan en loopt verder 06.18 Stroom werknemers verlaat het gebouw 06.24 Employees nemen hun fiets uit de fietsenstalling 06.30 Uit kantoor komende Corrie wordt door Hans met een kus begroet waarna het tweetal zich in de stroom voegt 06.39 Gezin Smit, het zoontje in splinternieuw plusfourpak, verlaat kledingzaak en bekijkt nog even de etalage alvorens door te lopen 06.51 Handen van Jansen die ter besparing shaggie rolt als zijn vrouw met fiets naar buiten komt, voordeur sluit en tuinhekje opent 07.06 Echtpaar stapt op de fiets en rijdt de straat uit om te gaan winkelen 07.19 Aan tafel gezeten Van Dijk vaart furieus uit tegen zijn vrouw als zij nieuwe stofzuiger (t.c. 03.57) op tafel zet 07.32 Hij smijt weigerachtig het afbetalingscontract op tafel. Zijn vrouw, staande aan de tafel, met hand op haar nieuwe bezit, vat wekelijkse verplichtingen niet zo zwaar op en schuift het contract weer terug naar haar man, die pen te voorschijn haalt om te tekenen als zij stofzuiger maar uit het huishoudgeld betaalt 07.56 Het zetten van de handtekening 08.04 Corries hand die dressoir op foto aanwijst aan de met haar aan een terrastafeltje gezeten Hans 08.15 Hans die haar bezwaren tegen de dure meubelen uit haar hoofd praat 08.22 Het jonge stel overlegt over de afbetaling 08.29 Catalogus met opschrift Sunny Home wordt gesloten en de glazen geheven, het stel in optimistische stemming 08.42 Gezin Smit ontmoet op weg naar huis vriendjes van het zoontje, met wie het joch wegrent om te spelen 08.55 De drie jongens rennen naar bouwplaats en de vriendjes kruipen onder prikkeldraadomheining door 09.04 Zoontje in zijn nieuwe pak blijft voor het prikkeldraad aarzelen 09.07 Kruipt er plat op zijn buik toch onder door en blijft haken 09.16 Close-up shot: trekt winkelhaak in zijn pantalon. Beeld van de geschrokken toekijkende vriendjes 09.23 Verbogen achterwiel van fiets van Jansen tengevolge van aanrijding onderweg 09.27 Jansen torst zijn zwaar beschadigd rijwiel de stoep op (Weg nieuwe schoenen voor zijn vrouw, tevens een dure reparatie aan zijn onmisbare fiets) en zet het rijwiel tegen de tuinafrastering. Het niet meer te repareren achterwiel 09.41 Mw. Van Dijk schudt haar portemonnaie leeg en spreidt het huishoudgeld uit op tafel, pakt een potlood en rekent vergeefs, de munten tellende vingers 09.54 Doorstrepen benodigde levensmiddelen (koekjes, thee en jam) in haar huishoudboekje 10.03 Corrie op de loonafdeling in gesprek met haar chef staat op als op de ruit van het loket geklopt wordt 10.08 Zij opent de schuiframen voor deurwaarder die exploot van loonbeslag op het loon van Van Dijk betekent en afgeeft aan de naderbij gekomen chef, die het stuk even inkijkt en aan Corrie geeft 10.28 Corrie die het document doorleest, nadenkend kijkt en thans vastbesloten is haar huwelijk zonder schuld te beginnen 10.38 Hans en Corrie op een bank in het park waarbij hij niet begrijpend naar haar betoog luistert 10.47 Zenuwachtig bewegende handen van Corrie 10.50 die haar tasje pakt, opstaat waarbij Hans haar arm grijpt, zich losrukt en kwaad wegloopt 11.02 Voetgangers steken op zebrapad over naar station C.S. in Amsterdam 11.09 Grondwerkers (t.c. 01.38) scheppen kuil dicht 11.12 Vuilnismannen (t.c. 02.03) ledigen vuilnisemmer in vuilniswagen 11,15 Herhaling t.c. 02.09 11.18 Herhaling t.c. 02.12 11.19 Jongensetalagepop (t.c. 02.27) 11.22 Onherstelbare achterwiel van fiets van Jansen (t.c. 09.27 e.v.) 11.26 Corrie sluit schuiframen van loket en neemt deurwaardersexploot van haar chef aan (t.c. 10.08 e.v.) 11.30 De acteur Luc Lutz (zie medewerkers) richt zich aan bureau gezeten tot de kijker en pakt kaart uit bureaulade 11.44 De personeelskaart van Willem Dirksen 11.49 Lutz kijkt in de camera en zegt dat hij Dirksen zal opzoeken en horen wat die te vertellen heeft 11.56 Lutz en echtpaar Dirksen gezeten in de woonkamer. Lutz veronderstelt dat Dirksen geen financiele kopzorgen heeft 12.09 Close-up Dirksen die zulks bevestigt 12.18 Dialoog gaat verder 12.24 Functionaris van Rijkspostspaarbank houdt voordracht over bedrijfssparen voor volle zaal geinteresseerden 12.35 Voorzijde van spaarbrochure 12.39 Dirksen vertelt verder, waarbij zijn vrouw (actrice Riek Schagen) zijn verhaal aanvult 12.50 Dirksen zet zijn uiteenzetting voort 12.59 Pakt tenslotte spaarkaart van het dressoir en toont Lutz de kaart 13.12 Kaart waarop de wekelijkse bijschrijvingen van 3 gulden en een opname voor een nieuwe loper van 45 gulden staan vermeld 13.19 De innemend lachende mw. Dirksen als het over de nieuwe baby gaat, op de kaart staat een opname van 60 gulden voor een wieg 13.27 Dirksen vervolgt zijn betoog 13.39 waarmee Lutz tegenover hem instemt 13.47 Lutz die zich tot de camera wendt en opwekt tot bedrijfssparen 13.57 Monumentaal pand van de Rijkspostspaarbank te Amsterdam. Op het beeld tekstprojectie : Rijkspostspaarbank. Uitzoomen van lettergeep Spaar 14.15 Eindleader 14.18 EINDE