Kaatsfestijn

De jaarlijkse kaatswedstrijd in Franeker, Polygoon Hollands Nieuws, augustus1953

Kaatsfestijn

De jaarlijkse kaatswedstrijd in Franeker, Polygoon Hollands Nieuws, augustus1953

Impressie van het Polygoon Holland Nieuws van het kaatsfestijn dat in Franeker is georganiseerd vanwege het honderdjarig bestaan van de permanente commissie van de Franeker Kaatspartij. Samenvatting van een wedstrijd tussen Friezen en Belgen. Augustus 1953