De bezetting toen en nu

NOS, 13 december 1989

De bezetting toen en nu

NOS, 13 december 1989

De eerste versie van De Bezetting werd in de jaren zestig uitgezonden. De oude en nieuwe versie worden met elkaar vergeleken. Samenstelling: dr. L. de Jong.