Markant: portret van Loe de Jong

NOS, 30 april 1975

Markant: portret van Loe de Jong

NOS, 30 april 1975

De Jong vertelt over oa zijn jeugd in Amsterdam, studie geschiedenis aan UvA, lidmaatschap SDAP, redacteurschap De Groene Amsterdammer, verzet tegen opkomend fascisme in jaren '30, vlucht naar Engeland vlak voor Duitse inval in Nederland, werk als radiospreker bij Radio Oranje, werkzaamheden als directeur bij het na de oorlog opgerichtte RIOD, de opdracht die hij in 1955 van de regering kreeg tot het schrijven van een samenvattend werk over WO II, het jarenlange onderzoek en werken aan het omvangrijke "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", het maken van documentaire "De Bezetting", de blijvende belangstelling van mensen voor WO II, de kritiek op zijn werk. INTERVIEWS over L. de Jong en zijn werk met: - div. lezers van zijn boeken; - Harry Paape, adjunct-directeur RIOD; - div. medewerkers RIOD. SHOTS: - door hele programma div. jeugd- en familiefoto's De Jong; 17:54 + 21:46 + 29:32 + 30:30 int. RIOD met archiefkasten en bibliotheek + div. werknemers tijdens bezigheden; 39:19 bijeenkomst De Jong en medewerkers waarin gedeeltes uit "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog" besproken worden; 52:56 ext. RIOD + De Jong verlaat het pand en loopt gracht af. DUPES zw/w: - Duitse troepen; - fragm. voorlichtingsfilm over RIOD: ext. + int. RIOD, div. oorlogsdocumenten met handtekeningen van oa Himmler en Hitler, stapels boeken, dossierkasten, De Jong vertelt over doelstelling en werkzaamheden RIOD; - fragm. "De Bezetting" met inleiding door De Jong.