Opening van de Nieuw-Guinea conferentie

Polygoon Hollands Nieuws, 4 december 1950, zw/w

Opening van de Nieuw-Guinea conferentie

Polygoon Hollands Nieuws, 4 december 1950, zw/w

Bij de Ronde Tafelconferentie in 1949 in Den Haag werd een overeenkomst bereikt met betrekking tot de soevereiniteit over Indonesië. De Nederlandse regering droeg deze over aan een federale Indonesische regering. Het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea werd uitdrukkelijk buiten de overeenkomst gehouden, ondanks sterke claims op dit gebied van de zijde van de Indonesische Republiek. Afgesproken werd dat deze kwestie vóór 27 december 1950 geregeld zou worden door middel van onderhandelingen.