Een manier van leven: R.K. internaat "Katwijk de Breul" in Zeist

VPRO, 19 februari 1978 (46 min)

Een manier van leven: R.K. internaat "Katwijk de Breul" in Zeist

VPRO, 19 februari 1978 (46 min)

Ext. en int. internaat + div. shots van het leven hier, oa eten, stafvergadering, jongens in vrije tijd op hun kamers, in was- en doucheruimte en godsdienstonderwijs + div. interviews Netty Rosenfeld, oa met F. van Thiel, oud-voorz. Tweede Kamer 132" + 69"; voorz. Jurgens van de NOS 107" + 4'40" dir. en adj. dir. internaat 3'25" + 100" + 88"; div. inwonende jongens en ex-inwoners en met internaatspastor 4'20" met tussenshots ext. en int. ex-internaat (nu bejaardentehuis) in Katwijk a/d Rijn.