Geen wonder, maar: geduld

Doofstommen Onderwijs, Filmgroep Suriname (1958)

Geen wonder, maar: geduld

Doofstommen Onderwijs, Filmgroep Suriname (1958)

Doofstommen- en blindenonderwijs voor kinderen aan het katholieke St. Theresia Instituut te Paramaribo. Zusters Franciscanessen van Oudenbosch van het in 1946 opgerichte instituut leren de doofstommen luisteren en spreken en de blinden lezen. Beelden van het volledig op deze kinderen afgestemde onderwijs van de lagere school mbv eenvoudige maar doeltreffende hulpmiddelen. De oudere meisjes bekwamen zich in huishoudelijk werk. De kinderen geven tenslotte een dansuitvoering voor zusters en de medeleerlingen.