De veilige weg

Voorlichtingsfilm ANWB, 1934

De veilige weg

Voorlichtingsfilm ANWB, 1934

Voorlichtingsfilm (oorspronkelijk in 2 delen) van de ANWB over verkeersgedrag, verkeersregels en verkeerstekens. Voorts stelt de bond, dat auto en fiets de gebruikers grotere individuele vrijheid tot recreatie geeft en toont dat met filmbeelden aan. Uiteraard onder voorwaarde dat de verkeersdeelnemer kiest voor de veilige weg, d.w.z. de verkeersregels in acht neemt. Midden jaren 30 vond de eerste golf van individuele motorisering plaats, wat met een gebrekkige kennis van verkeersregels tot vele gevaarlijke situaties en ongelukken leidde.