Plechtige begrafenis van burgemeester Tellegen

ONBEKEND (F.A.N. film?), 1921

Plechtige begrafenis van burgemeester Tellegen

ONBEKEND (F.A.N. film?), 1921

De begrafenis van burgemeester J.W.C. Tellegen van Amsterdam. Stadsbeelden; de Lairessestraat; begraafplaats Westerveld. Begrafenisstoet met familie en autoriteiten. BESCHRIJVING: 00.01 Tekst: Amsterdam Plechtige begrafenis van Burgemeester J.W.C.Tellegen 00.06 Auto's voor woonhuis in de Lairessestraat te Amsterdam. Afzetting door politieagenten. Zij salueren als de kist uit het huis wordt gedragen en in de auto geplaatst. Kransen volgen. 00.18 Lijkauto rijdt weg, langs camera. 00.29 Familieleden en genodigden stappen in volgauto's die wegrijden. 00.46 Groep belangstellenden aan de overkant van de straat, overwegend heren in donkere jassen en met hoge hoeden. 00.49 Volgauto's vertrekken, ook de begrafenisbediener en de toeschouwers steken de straat over en volgen. 01.08 Brede laan met bomen, publiek langs de rijweg. Lijkstoet passeert, veertien auto's, gevolgd door agent te paard. 01.35 Op begraafplaats Westerveld. Achterzijde van de lijkwagen. Grote krans wordt uitgeladen. Kist wordt op wagentje gezet, de achterdeuren van de lijkauto worden gesloten. 01.54 Stoet op het kerkhof passeert. Eerst een groep heren met steken op, vervolgens de kist, daarachter de familieleden en autoriteiten. Direct achter de kist: Jhr. Six, naast hem Ir. Telligen, met sluier: mevr. de weduwe Tellegen-Fock. Dan beide dochters: Marianne en Ockje Tellegen. Blootshoofds: Wethouder Wibaut. Rechts van hem Mr. Van Falkenburg, gemeente secretaris, daar achter rechts, Burgemeester Maarschalk van Haarlem en Burgemeester Zimmerman van Rotterdam. Vervolgens Jhr. Roell, oud burgemeester van Amsterdam en Van Leeuwen (links met hoed) eveneens oud burgemeester van Amsterdam. Aan het slot van de stoet een groep mannen met brandweerhelmen op. 02.38 Overzicht van de stoet op het kerkhof. 02.57 Fabrieksmerk F.A.N. met waaierembleem. 02.59 Einde fragment.