Gerard Reve overleden

NOVA, 15 april 2006

Gerard Reve overleden

NOVA, 15 april 2006

Gerard Reve is begraven in zijn Belgische woonplaats Machelen aan de Leie. De volksschrijver heeft op het kerkhof daar een ereplaats gekregen. Aan de begrafenis ging een gebedsdienst vooraf in de katholieke parochiekerk Sint Michiel Cornelius en Ghislenius. Deze werd geleid door pastoor Gabriël Desmaele. Naar schatting waren in en rond de kerk 1500 belangstellenden aanwezig. Namens het Nederlandse kabinet zat staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur in de kerk. Tijdens de kerkdienst spraken Reves voormalige uitgever Bert de Groot, de Vlaamse schrijver Erwin Mortier en Reves vriend Wim Bergmans. REACTIES van: - pastoor Desmaele; - inwoners van Machelen, die langs de weg staan die naar de kerk leidt; - Monique Coryn, gemeentesecretaris, die toeziet op de ontvangst van de gasten; - overbuurman van Reve in Machelen; - Herman Finkers, Nederlandse cabaretier; - Frank de Wulf, inspecteur van de plaatselijke politie; - Henk van Maanen (Woelrat) en Willem Albeda (Teigetje), Reves voormalige levenspartners; - Thom Hoffman, Nederlandse acteur, na afloop van de begrafenisplechtigheid. SHOTS: - aankomst bij de kerk van staatssecretaris Van der Laan en de burgemeester van Machelen; - fragmenten kerkdienst, met redes van pastoor Desmaele, Mortier, Bergmans en De Groot; - publiek volgt de gebedsdienst via geluidsinstallatie buiten bij de kerk; - kist met het lichaam van Reve wordt de kerk uitgedragen; - stoet, onder wie schrijver Hugo Claus, loopt achter de lijkwagen door het dorp naar het kerkhof; - pastoor Desmaele spreekt gebed uit bij de kist op het kerkhof; - bezoekers condoleren Reves levenspartner Joop Schafthuizen op het kerkhof.