Zendtijd voor Politieke partijen: de CPN over de Russische revolutie

6 januari 1982

Zendtijd voor Politieke partijen: de CPN over de Russische revolutie

6 januari 1982

Uitzending van de CPN. Aan de orde komen: de geschiedenis van de CPN (commentaarstem en foto's); de invloed van de Oktoberrevolutie in 1917; de belangenstrijd van de werkende bevolking in de jaren dertig; de strijd voor democratie tegen de Nazi's; het verzet tegen de onderdrukking van Indonesië en tegen de atoombewapening. Interview met partijvoorzitter Henk Hoekstra, in diens huiskamer, over het nieuwe partijprogram, de situatie in Polen (staat van beleg door regering van Jaruzelski), de huidige kapitalistische crisis en het gevaar van een atoomoorlog. Hoekstra wijst op de noodzaak van samenwerking tussen communisten en de sociaal-democraten, en het belang van het nieuwe partijprogram voor de uitwerking van nieuwe ideeën over vrede en socialisme.