Zoo men voert, zoo men boert - reclamefilm voor Sluis vogelvoer (2)

IWA - Otto van Neijenhoff, 1923

Zoo men voert, zoo men boert - reclamefilm voor Sluis vogelvoer (2)

IWA - Otto van Neijenhoff, 1923

Tweede akte van instructieve reclamefilm van de Sluis' vogelvoer fabrieken. In dit deel een instructie over het onderzoek naar en de behandeling van pluimveeziekten en de invloed daarvan op de eierproduktie. Tenslotte een stukje tekenfilm met reclame voor de Fa. Sluis. BESCHRIJVING: 00.00 Titel: Hier wordt het bloed onderzocht. no.9 bloed van een hen die besmet is met de Pullorumbacil. 00.09 Laborant onderzoekt bloedmonster. Strijkt druppels uit op glazen plaatjes. 05.50 Bloedmonster nog dichterbij. 01.00 Titel: Voorstelling van den gang der besmetting bij Pullorum, indien geen bloedonderzoek wordt toegepast en de eventueel besmette dieren niet worden verwijderd, blijft men steeds pullorum onder de hoenders houden. 01.18 Getekend schema van de ziekte cyclus. 01.30 Titel: De hoenders worden geent tegen diphterie. 01.35 Het inenten. 02.02 Titel: Positieve reactie na de enting met antidephterie. 02.08 Close up van de huid met bobbeltjes. 02.16 Titel: Pokken 02.19 Kip met pokken 02.29 Titel: Gezonde eierstok met normale dooiers en een eierstok van een dier lijdend aan pullorum. 02.37 Afbeelding van normale en zieke eierstok. 02.45 Titel: Bij de cloaca ziet men meermalen aan den onderkant der veeren, grijze kluitjes. Dit zijn de duizenden eitjes der gevreesde vogelluis. 02.59 C.u. van veren met kluitjes 03.03 Kop van hoen 03.09 C.u. van hoen 03.16 Titel: Na de geneeskundige behandeling gaan de dieren weer rustig naar hunne hokken om zich te goed te doen aan: P. Sluis' ochtendvoer 03.28 Kippen gaan hok in 03.38 Titel: P. Sluis' Ochtendvoer drijft elke kip naar haar nest 03.42 Interieur van hok met kippen 04.07 Titel: "Gaat u voor dame". 04.10 Twee kippen voor legnesten 04.12 Titel: Als het u hetzelfde is neemt u dan het volgende legnest, dan stap ik hier in". 04.09 Twee kippen waarvan er een in legnest verdwijnt. 04.36 Kippen pikken voedsel uit goot. 04.42 Titel: De ontwikkeling van tot ei in de organen van de kip. 04.48 Tekening van de organen. 04.50 Titel: Dooierstok 04.53 Tekening, stift wijst dooierstok aan 04.58 Titel: De dooier komt in de trechter 05.01 Tekening: Stift wijst trechter aan. 05.05 Titel: Daarna gaat de dooier door de eierleider waar zich het eiwit om den dooier vormt en tevens de de schaalvorming plaats vindt. 05.13 Tekening met aanwijzing 05.19 Titel: Tenslotte verlaat het ei het lichaam. 05.23 Tekening met aanwijzing 05.30 Titel: Bebroed ei bij eerste schouwing 05.34 Tekening van doorsnede van bebroed ei 05.41 Titel: Bebroed ei na 7 dagen 05.45 Tekening doorsnede van bebroed ei 05.53 Titel: ...na 13 dagen 05.56 Tekening doorsnede van ei 06.02 Titel: ....na 17 dagen 06.09 Tekening doorsnede van ei 06.12 Titel: ... na 20 dagen 06.15 Tekening doorsnede van ei 06.23 Titel: Met P. Sluis' Ochtendvoer Kiest ge eieren voor uw geld 06.29 Titel: Voor het wetenschappelijk gedeelte dezer film ontvingen wij de welwillende medewerking van de Weledelzeergeleerde Heeren Dr. J.A. Lenshoek en Dr. T. van Hulsbergen. Laatstgenoemde is verbonden aan het Instituut voor Parasitaire en Infectieziekten, Biltstraat 168 te Utrecht. 06.53 De heren Lenshoek en Hulsbergen, dichtbij. 06.58 Gevulde zakken met opschriften. 07.06 Verpakkingen met opschriften in diverse talen. 07.17 Uit een liggende zak stroomt voer dat de letters "Sluis" vormt. 07.40 Titel: Aan het hof van Koning "Kukeleku" was het nog saaier dan saai] 07.45 Tekenfilm: Kippen zitten op een rij te dommelen. Koning Haan op troon kraait. 08.07 Titel: Het diner was de enige afwisseling 08.10 Tekenfilm: Haan en kippen aan tafel 08.16 Titel: En ook vandaag is het menu... wurmen.... wurmen..... 08.20 Tekenfilm: Wurmen worden opgediend en door Koning Haan bekeken. 08.27 Titel: Oh koning, heb medelijden, met hem die kruipt van nederigheid... 08.33 Tekenfilm: Kop van Koning Haan, die in wurm bijt. 08.50 Titel: Een wurmpje meer of minder zal uwe verveeling niet verdrijven... 09.04 Tekenfilm: Kop van pratende wurm en van Koning 09.09 Tekenfilm: Koning en gezelschap aan tafel 09.10 Titel: doch zie het geheim, dat ik uit dankbaarheid zal openbaren. 09.17 Tekenfilm: Wurm pratend tegen Koning. 09.19 Tekenfilm: Wurm boven etensbord, vormt Kronkelend de S van Sluis 09.39 Tekenfilm: Koning en gasten aan tafel 09.40 Tekenfilm: Groep marcherende kippen met haan voorop 09.50 Tekenfilm: Rij marcherende kuikens 09.56 Titel: "Zie ze groeien" 10.11 Tekenfilm: Ei groeit tot kip en haan in de vorm van de S. 10.14 Tekenfilm: Letters Sluis worden groot gevormd. 10.21 Beeld met overdruktitels: Ochtendvoer-Zangzaad- Pluimveevoeder-Vogelvoeders 10.32 Titel: I.W.A.-Film Den Haag 10.36 Einde