Dolle Mina's: Ot en hoe zat het nou met Sien

NOS 1980

Dolle Mina's: Ot en hoe zat het nou met Sien

NOS 1980

In 'Ot...en hoe zit het nou met Sien', het feministische praatprogramma uit 1980, praten Dolle Mina's van het eerste uur over hun acties en hun invloed op de emancipatiegolf in de jaren '70.