De revolutie van Troelstra (1918)

uit: Wederzijds deel 4 (1948)

De revolutie van Troelstra (1918)

uit: Wederzijds deel 4 (1948)

Mensenmenigte stroomt door straat in Berlijn. Revolutionnair spreekt menigte toe. Vrachtauto met politie rijdt door een drukke straat. Long shots van voor geweervuur wegvluchtende menigte. Politieagent rent demonstrant achterna, charge van bereden politie 00.37 De sociaal-democratische leider Pieter Jelles Troelstra. Rijmpje met anti-revolutionnaire tekst voor bioscoopvertoning. Menigte schuilgaande onder paraplu's in gietregen. Anti-revolutionnair bioscooprijmpje. Troelstra tussen zijn voormannen, menigte socialisten Beelden van koningsgezinde betoging op het Malieveld in Den Haag op 18 november 1918 waarbij rijtuig met koningin Wilhelmina en prinses Juliana door Oranje Boven roepende menigte omstuwd wordt en later het rijtuig door soldaten zelf getrokken wordt.