Dr. Willem Drees (Acte 1)

RVD, 1973

Dr. Willem Drees (Acte 1)

RVD, 1973

Eerste acte van een zes-delige film over het leven van voormalig premier Dr. Willem Drees ('de ouwe Drees'). De film bestaat uit een interview met beeld-ondersteuning. In dit deel geeft Dr. W. Drees zijn definitie van de begrippen 'democratie' en 'socialisme' en verhaalt van de slechte sociale toestanden aan het eind van de vorige en het begin van deze eeuw. Hij schetst de opkomst van het democratisch socialisme in de SDAP en het pseudo-revolutionnaire optreden van de socialistische voorman Troelstra direct na WO I en hoe dit optreden reacties van bevolking en politieke partijen uitlokte. Het geschiedverhaal van Dr. Drees wordt ondersteund met foto's, die een beeld van die tijd geven.