Voorwaarts en niet vergeten (deel 8)

VARA 24, april 1977

Voorwaarts en niet vergeten (deel 8)

VARA 24, april 1977

WO I: de mobilisatie en de stopzetting van de klassenstrijd; de strijd tegen het militairisme door vrouwen, anarchisten, christen-socialisten en de internationale anti-militairistische vereniging; verzet tegen hongersnood, oa de zgn Aardappeloproer in Amsterdam; sociale revolutie in Europa, gestart door de Russische Revolutie; massavergaderingen voor hervormingen in Amsterdam; huldebetoon van het leger aan de koningin op het Malieveld. INTERVIEWS (A-film) hierover met: - N. Stapel-Middelbeek (vrouwendemonstratie tegen het militairisme in Den Haag); - J. Jansma en M. Huyben-van Stek (Aardappeloproer); - J.G. de Ronde (het leger en sociale hervormingen); - dr. W. Drees sr. over de verwachting van een Nederlandse revolutie; - prof. dr. B.W. Schaper over sociale hervormingen en het werk van zijn vader in de SDAP; - J.A. Hippe (massavergaderingen in Amsterdam); - Y. Joustra, oud-militair, over huldebetoon op het Malieveld.