Een monument van ongeduld

Kleine geschiedenis van de jaren '70 (VPRO, 12 november 1995) (lengte 3 uur)

Een monument van ongeduld

Kleine geschiedenis van de jaren '70 (VPRO, 12 november 1995) (lengte 3 uur)

Olv Martin Sommer en Paul Brill met als deelnemers Frits Bolkestein, fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer, en Gijs Schreuders, publicist en voormalig redakteur bij De Waarheid en oud-kamerlid CPN. Aan de orde komen de invloed en verworvenheden van de jaren '70 en de ontsporingen daarbij oa de hoge staatsschulden door een overtrokken sociale zekerheid. PORTRET JAREN 70 Aan de hand van veel archiefbeelden (oa reclamespotjes) en interviews wordt een beeld geschetst van de roerige jaren '70, waarbij aan de orde komen: democratiseringsconflicten aan de universiteiten; Nieuw Links binnen de PvdA; kabinet den Uyl; positie Vd Stoel; buitenlandpolitiek tov Griekenland en DDR; het niet doorgaan van een tweede kabinet Den Uyl; mislukken hervormingen in zwakzinnigeninrichting Dennendal; vrouwenemancipatie dmv Man Vrouw Maatschappij (MVM); Dolle Mina en het radicale Paarse September; de kraakbeweging; de Vondelstraat-ontruiming; en de rellen bij de inhuldiging van Beatrix. INTERVIEWS hierover met: - Hans Daudt, emeritus hoorleraar politicologie, had conflicten met de studenten oa Walter Etty; - Jan Nagel, hoofd informatieve programma's VARA en voormalig PvdA politicus; - Max van der Stoel, Hoge Commissaris Nationale Minderheden OVSE en oud-minister van Buitenlandse Zaken; - Carel Muller, oud-direkteur Dennendal; - Jan van Borssum Waalkes, psychiater en voormalig geneesheer direkteur van de Rijkspsychiatrische Inrichting Eindhoven, nam van Carel Muller de Dennendal-pupillen over; - Hedy d'Ancona, PvdA-lid Europarlement en mede-oprichter MVM; - Walter Etty, organisatie-adviseur en oud-voorzitter studentenvereniging Machiavelli; - Maaike Meijer, universitair docent vrouwenstudies Utrecht, oud-student Neerlandistiek en oud-lid Paarse September-groep; - Wim Polak, oud-burgemeester Amsterdam; - Wijnand Duijvendak, campagneleider Milieudefensie, ex-kraker.