Doop van prinses Beatrix

Polygoon Hollands Nieuws, 1938, z/w

Doop van prinses Beatrix

Polygoon Hollands Nieuws, 1938, z/w

De doop van prinses Beatrix in de Groote of St. Jacobskerk te
Den Haag.
SHOTS:
- div. stadsshots Den Haag (oa Paleis Noordeinde, St.
Jacobskerk);
- voorbereidingen mbt de tocht van de koninklijke familie
door de stad (mensen hangen vlaggen uit, versieren straten,
maken straten schoon en plaatsen afzettingen. Politieagenten
treden aan en militairen die de afzetting zullen verzorgen
maken zich gereed. Mensen trekken naar de route waar de
koninklijke familie langs zal komen en waar man krukjes
verkoopt.);
- op Paleis Noordeinde wordt vlag gehesen;
- aankomst van de Gouden Koets bij het paleis, waarin Juliana
met Beatrix en Bernhard plaats neemt, waarna de koets onder
grote publieke belangstelling weer vertrekt;
- rijtoer door Den Haag oa door de Parkstraat);
- aankomst auto bij de Groote of St. Jacobskerk;
- 40:53: openingstoespraak van de dooplechtigheid in de kerk
in het bijzijn van een groot aantal
hoogwaardigheidsbekleders;
- de koninklijke familie begeeft zich naar de doopfont waar
Beatrix door de Hofprediker ds. W.L. Welter gedoopt wordt in
het bijzijn van prinses Juliana, prins Bernhard, de gravin
van Athlone, koning Leopold III, de vorstin van
Erbach-Schönberg,
gravin Kotzebue, koningin Wilhelmina, prinses Armgard van
Lippe-Biesterfeld en prins Aschwin;
- Juliana en Bernhard verlaten de kerk met Beatrix en
vertrekken per koets weer naar het Paleis Noordeinde;
- zanghulde van de Haagse jeugd voor het paleis waar oa
Juliana, Bernhard en Wilhlemina op het balkon staan;
- Juliana en Bernhard met Beatrix achter raam wuiven de
juichende menigte toe.
Aantekening : Rol I en rol II.