Amsterdamse havens

Hollandia Filmfabriek , 1914 (stom)

Amsterdamse havens

Hollandia Filmfabriek , 1914 (stom)

Uitgebreide impressie van de diverse activiteiten zoals die dagelijks in en om de Amsterdamse IJhaven plaats vinden: bedrijvigheid werkplaatsen en werven langs het water, stationsdrukte CS, aanleggende en afmerende binnenvaart- en zeeschepen, pontverkeer, laden en lossen van diverse goederen en het vertrek van een groot passagiersschip. Film zou in 1914 gemaakt zijn door de documentaire afdeling van de Hollandia Filmfabriek iov de gemeente Amsterdam en de plaatselijke industrieën en bedrijven.
00:02:11 - 00:07:04
- Pan vanaf boot (tekst: "Hoofdingenieur Dirks Rijk..." op
reddingsboei zichtbaar): oever met oa vuurtoren 8";
- pan langs diverse aangelegde schepen (vnl stoomboten) en
bootjes, 49";
- ext. en int. houtopslagplaats/zagerij: grote balken worden
binnengevoerd + shots werkplaats met werkende machine, totaal
1'29";
04:54 pan van lossen schip (stoomboot) naar fabriekscomplex
aan de wal, totaal 36";
- lossen scheepsruim, lading (zand?) wordt in trechter en
vervolgens in kipkarren gestort, 32";
06:03 geladen kipkarren volgen bepaald traject, 59".
00:07:04 - 00:13:09
- Stadsbeelden Amsterdam vanaf het water (omgeving Damrak)
25";
- trein met stoomlocomotief rijdt over brug 20" (van veraf
gefilmd vanaf drukke IJhaven, achter CS);
- shots pont, sleepbootje + zeeschepen op de achtergrond;
- ext. gebouw Hollandsche Tram Maatschappij aan het water +
aankomst pontje aan achterzijde CS 15";
09:17 trein vertrekt vanuit CS 10"; trams (nr 178 en 37)
rijden onder treinviaduct (rechts van CS) door + voetgangers
30";
- div. boten varen IJhaven in en uit, oa vaarshots haven uit;
11:15 hijsen zeilen van botters 12";
- plezierboot "Prins van Oranje" komt aanvaren 20";
- stoomsleepboot en zeilschip passeren elkaar 21";
- sluizen: longshot 10" en close 25".
00:13:09 - 00:27:00
- Binnengrachtje A'dam 5" en 5";
- uitgebreide overzichtsbeelden van gebouwen, werven, loodsen
rondom de IJhaven (ook bouwactiviteiten), gefilmd vanaf hoog
draaiend punt 50";
16:20 binnenvaartschip met paarden aan dek loopt de haven
binnen 57";
- laden en lossen van dozen en van blokken steen oa mbv grote
kraan 35";
18:49 pan langs de kade en de haven uit;
- laden en lossen: vervoer zakken van schepen naar pakhuizen,
vice versa, mbv steekwagens, 1'34";
21:21 sjouwers met zakken op het hoofd 35";
- sleepboot met schip 7";
- diverse shots groot schip in dok 33";
- werkzaamheden aan scheepsromp 15";
- schip, baggermolen en elevator in haven, 12";
23:09 scheepspersoneel (geüniformeerde mannen en Javaanse
inlanders) op kade bi j schip + het embarkeren van de
passagiers via de loopplank 53";
- ontkoppelen loopplank van schip 6" + vertrek van de "Prinses
Juliana" + wuivende passagiers op de dekken; kadebeelden met
wuivende familie en vrienden 31";
- aan boord: wandelende passagiers op het dek 20" + kapitein
en officieren bij de scheepstelegraaf 18";
26:15 passagiersschip (veel sloepen) voor de kust 42".