Haarlem onze stad

Polygoon Opdrachtfilm, december 1951

Haarlem onze stad

Polygoon Opdrachtfilm, december 1951

Rede van burgemeester Cremers van Haarlem over de woningbouw en woningnood in zijn stad, waarin hij burgers oproept in te tekenen op obligaties van Burgerzin; van de opbrengst zullen huizen gebouwd worden. Geïllustreerd met div. beelden van Haarlem. Div. korte stadsshots van Haarlem, oa: laden van vaten en platen in schip, machines in werking, winkelend publiek, pan van daken, St. Bavo-kerk, hofje en Spaarne. Verder korte beelden van de aanleg van pijpleidingen en bouwrijpe grond, maquette van huizen, een verhuizing en van reclameborden en spandoek mbt de obligatielening. Aan het eind van zijn verhaal is burgemeester Cremers zelf in beeld, gezeten achter zijn bureau.